Главная Звітність
Звітність

  

   РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2020 р.

 

   ЗВІТ про управління за 2020р  (PDF)

 

   ЗВІТ незалежного аудитора 2020р  (PDF)

 

   Форма №1 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) (PDF)

   Форма №2 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (PDF)

   Форма №3 - Звіт про рух грошових коштів (PDF)

   Форма №4 - Звіт про власний капітал (PDF)

   Форма №5 - Примітки до річної фінансової звітності (PDF)

   Форма №6 - ДОДАТОК до приміток до рiчної фiнансової звiтностi (PDF)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 

   Антикорупційна програма Державного підприємства «Ізюмський приладобудівний завод» від 15.09.2020 (PDF)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2019 р.

 

Баланс 2019р. (PDF)

Фiнансовi результати 2019р. (PDF)

Звiт про рух грошових коштiв 2019р. (PDF)

Звiт про власний капiтал 2019р. (PDF)

Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi 2019р. (PDF)

Звіт незалежного аудитора 2019 р. (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------

   2014 рік

 

   Форма №1 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) (PDF)

   Форма №2 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (PDF)

   Форма №3 - Звіт про рух грошових коштів (PDF)

   Форма №4 - Звіт про власний капітал (PDF)

   Форма №5 - Примітки до річної фінансової звітності (PDF)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

   2013 рік

 

   Форма №1 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) (PDF)

   Форма №2 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (PDF)

   Форма №3 - Звіт про рух грошових коштів (PDF)

   Форма №4 - Звіт про власний капітал (PDF)

   Форма №5 - Примітки до річної фінансової звітності (PDF)

 


Контакти

64302, Україна, Харківська обл.

м. Ізюм просп. Незалежності, 66.

тел.: +38 05743 21078, 2-15-48

e-mail: ipz@ipz.com.ua    web: www.ipz.com.ua